Oprichting:  “Samen staan we sterker” dachten Marcel Heijboer van de Spar en Jeanne de Zwart van café de Kroon. “Waarom geen ondernemersvereniging in Huijbergen,” vroegen ze zich af. Jan van Mierlo van kinderdagverblijf Ons Marieke werd erbij gehaald die op zijn beurt weer contact opnam met Wil de Jong. Jan en Wil gingen aan de slag en belegde begin 2003 een vergadering in café de Kroon waarvoor de Huijbergse ondernemers werden uitgenodigd.

Een twintigtal Huijbergse ondernemers kwam op de bijeenkomst af en allen lieten ze horen het belang van een Huijbergse ondernemersclub wel in te zien. Jan en Wil gingen verder met de voorbereidingen  en op 9 april 2003 werd in restaurant Het Pannenkoekenhuis, het huidige restaurant Fleurian, de oprichtingsvergadering gehouden en was de Huijbergse Ondernemers VEReniging (HOVER) een feit. Hover onder voorzitterschap van Jan van Mierlo telde gelijk al twintig leden.

 

Ton van Hover:  Tot en met 2012 organiseerde HOVER aan het eind van ieder jaar "De Ton Van Hover". Bij iedere besteding bij één van de deelnemende Huijbergse ondernemers, ontving men een bon. Deze bon kon men deponeren in de "Ton van HOVER"waaruit prijzen werden verloot. De prijzen werden ter beschikking gesteld door de leden van HOVER In 2013 is HOVER gestopt met "De Ton". Momenteel wordt er gedacht aan een nieuw initiatief.

 

Hover Helpt:

Hierbij werd, op aangeven van de inwoners van Huijbergen, een specifieke situatie of doel opgepakt waarin HOVER kon helpen. Zo heeft HOVER landelijke aandacht gekregen in de pers (Telegraaf) met het vernieuwen van het invaliden-parkeerbord bij de SPAR supermarkt. Deze was gestolen en werd niet door de gemeente vervangen. Hover hielp bij de vervanging en plaatsen van het bordje. Maar ook werden de zaklantarens van de klaarovers bij de basisschool StMarie ter beschikking gesteld door de HOVER.

 

Kerstverlichting:  Deze wordt jaarlijks door HOVER opgehangen en onderhouden.

© 2014 Pascal Pieters